Recenzja Oskara Majdy

7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy

"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.

Pracujc metod Natalii Miuskiej kobieta moe nie tylko uzdrowi zwizany z miesiczk bl, ale rwnie zrozumie swoje ciao, uczy si od niego. Rady, ktrych Natalia Miuska udziela w swojej ksice wydaj si na pozr proste i oczywiste: bd dobra dla swojego ciaa, zdrowo si odywiaj, ruszaj si, szanuj siebie. Jednak praktyka pokazuje, e bez wsparcia z zewntrz wielu kobietom trudno jest przeama stereotypowe mylenie dotyczce ich wasnych cia. Nasza kultura wymaga od nich bowiem doskonaoci, wymaga by zawsze byy sprawne, mode, szczupe, gadkie, spryste, bezwonne. Jednym sowem takie jakimi nigdy nie bd. Fantazmatyczne ciao kobiety wydziela niebieski pyn, nie puchnie, nie pobolewa, nie wie co to sabo. Oczywicie adna kobieta nie ma takiego ciaa, podobnie jak aden mczyzna nie posiada nieskazitelnego, twardego ciaa modela obrobionego w Photoshopie na potrzeby reklamy. A jednak mimo, e wikszo z nas zdaje sobie z tego spraw zazwyczaj starami si zrobi wiele i powici wiele, eby nasze ciaa okiezna i moliwe jak najbardziej zbliy do nieosigalnego ideau. W swojej ksice Natalia Miuska obnaa bezsensowno tych de i pokazuje, e zamiast kultywowa w nierealny idea moemy i powinnimy pokocha nasze prawdziwe ciaa, y w zgodzie z nimi, a nie traktowa jako pole bezustannej walki.

Dodatkowym atutem ksiki jest jzyk. Natalia pisze pikn, soczysta polszczyzn. Ksik, ktra zawiera duo medycznych faktw i porusza trudne tematy, niejednokrotnie zwizane z blem i traum, czyta si lekko, atwo i bardzo przyjemnie. Ale nie dajcie si zwie. ?7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno? to wymagajca nieustannej uwagi lektura, ktr najlepiej jest rozoy w czasie. Warto te czsto do niej powraca i wykona zaczone pod koniec kadego rozdziau wiczenia, ktre pomog nam lepiej zrozumie ciao, lepiej si w nim osadzi. Mimo, e wiczenia ukierunkowane s gwnie na prac z cyklem menstruacyjnym, przy odrobinie inwencji mczyni mog je zmodyfikowa i rwnie si z nimi zmierzy. Warto.

Jeli musiabym wymieni jakie sabsze strony ksiki to wedug mnie ?7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno? ma j tylko jedn. Ksika jest za krtka. Ilo informacji dotyczcych biologicznego i kulturowego wymiarw cyklu menstruacyjnego jest w tej rozmiarowo niewielkiej publikacji ogromna i si rzeczy s one niezwykle skomasowane, esencjonalne. Samo w sobie to nie jest ze, ale jednak ksika zostawia due poczucie niedosytu, szczeglnie, e w jzyku polskim nie ma adnych innych sensownych publikacji na ten waki temat napisanych przez kobiety dla kobiet.

Ten drobny mankament nie ma jednak duego wpywu na odbir ksiki, po prostu zaostrza apetyt na wicej. Jest ona bowiem maym arcydzieem, ktre powinno zaj miejsce na pce kadej kobiety i kadego mczyzny.

 
Tytu:

Nick:

Tre:

Tekst z obrazka:

CAPTCHA

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci.