Podpaski jednorazowe
 
(Jedna) Ziemia
Nasz wsplny dom, a jednoczenie rdo wszelkich czerpanych przez nas zasobw i miejsce gdzie trafiaj wszystkie odpady ludzkiej dziaalnoci.
 rozwiń
Czy zastanawiaa si kiedy skd ludzko czerpie wszystko to, z czego zbudowaa ca swoj cywilizacj? Wszystko co nas otacza na co dzie? Od budynkw, drg, mostw, poprzez samoloty, samochody, komputery a po meble, ubrania, podpaski?? Wszystko to z Ziemi wanie. Kada z tych rzeczy bya kiedy ska, rud metalu, lasem? I niestety bardzo niewielka cz tego co z Ziemi czerpiemy to tzw. zasoby odnawialne.
A co dajemy Ziemi w zamian? Setki milionw ton mieci, toksycznych odpadw i ciekw. Naukowcy policzyli, e w chwili obecnej aby zaspokoi potrzeby konsumpcyjne naszej cywilizacji i zutylizowa produkowane przez ni odpady potrzeba by 1,23 Ziemi. Ten wskanik niestety wci ronie a 1,23 to jego rednia warto dla caej planety ale na przykad dla Stanw Zjednoczonych wynosi on a 5! A przecie mamy tylko jedn Ziemi! I co wicej nie yjemy na niej (jeszcze) sami...
 zwiń
mieci
Zuyte jednorazowe podpaski staj si na bardzo dugie lata odpadami, zatruwajcymi Ziemi i morza. Szacuje si, e rocznie Polki ?produkuj? dwa miliardy zuytych podpasek.
 rozwiń
W samej tylko Polsce yje okoo 9,8 mln miesiczkujcych kobiet. Kada z nich zuywa 13 razy w roku rednio 15 podpasek. Oznacza to, e co roku na polskie wysypiska trafia prawie dwa miliardy zuytych podpasek! Co prawda celuloza rozkada si do szybko ale wszystkie zawarte w niej toksyczne substancje przenikaj w czasie rozkadu do gleby.
Folia z podpasek, a take foliowe opakowania i coraz czciej opakowania na kad pojedyncz podpask bd rozkada si w ziemi od 100 do 300 lat. A w czasie ich powolnego rozpadu do gleby bd przenika toksyczne substancje, ktre wczeniej zostay wykorzystane w produkcji jako stabilizatory, plastyfikatory czy usztywniacze.

Cz podpasek i przede wszystkim tamponw trafia poprzez kanalizacj do rzek a stamtd do mrz i oceanw. Wiele zwierzt morskich ? ryb, ptakw, waleni, wi - ginie zatrutych po ich pokniciu. Wedle szacunkw BBC Wildlife Magazine 2 miliony ptakw i 100 tysicy ssakw morskich ginie co roku bezporednio w rezultacie poknicia plastiku lub z powodu uwizienia w plastikowych elementach.

Koo si nie zamyka ... bo Ziemia zuboaa o wiele tysicy drzew i dostaa od nas w spadku miliony ton podpaskowych odpadw, z ktrymi bdzie si boryka przez setki lat i substancji toksycznych, ktre nie znikn nigdy.
 zwiń
cite drzewa
Pierwszym etapem produkcji podpasek jednorazowych jest cinanie drzew. Co roku na ten cel ginie wiele milionw drzew.
 rozwiń
Jednorazowe podpaski produkowane s z miazgi papierowej, mieszanki bielonej baweny i sztucznego jedwabiu lub innych surowcw pochodzcych z drewna. Za kadym razem, gdy sigamy po tak podpask (ktra posuy nam przez kilka godzin i wylduje na mietniku) miejmy wiadomo, e aby j wyprodukowa cito drzewo.
 zwiń
Podpaski jednorazowe
Oprcz wybielanej chlorem celulozy jednorazwki skadaj si zwykle z warstw folii oraz choncych wilgo granulatw, o ktrych skadzie producenci nie informuj.
 rozwiń
Wagina jest bardzo delikatna i wraliwa, bo pokrywa j jedynie bona luzowa, jest tak samo chonna i podatna na dziaanie wszelkich chemikaliw jak oczy. Dlatego nie udmy si: wszystkie trujce substancje zawarte w podpaskach przenikaj do naszego ciaa: zarwno dioksyny, ktre powstay w wyniku bielenia podpasek, jak i rodki chemiczne podnoszce ich chonno. Dlatego jednorazwki wywouj alergie u coraz wikszej iloci kobiet oraz podnosz ryzyko zapale i infekcji waginy.
Folia uyta w podpaskach jako siateczka na wierzchu i wkadka na dnie podpaski (polietylen lub polipropylen) sprawia, e podpaski nie przepuszczaj powietrza. Dlatego u wielu kobiet dochodzi do odparze.
Podpaski jednorazowe nie s rwnie sterylne, wbrew temu co sdzi wiele kobiet, bo to zmniejszyoby ich chonno. Oznacza to, e mog zawiera rne bakterie i grzyby. Pamitajmy, biae nie znaczy czyste!
Jedyn do tej pory alternatyw byy tampony, ktrych uywanie wie si z ryzykiem wystpienia TSS (Syndromu Szoku Toksycznego) oraz owrzodze pochwy. Dlatego na wiecie kobiety zaczy domaga si swoich praw i tworzy mae firmy produkujce ekologiczne podpaski.
 zwiń
Fabryka
By otrzyma miazg papierow, a nastpnie j wybieli drewno poddaje si szeregowi chemicznych procesw, w wyniku ktrych powstaje wiele trujcych substancji.
 rozwiń

Najpierw rozdrabnia si miazg drzewn. Wikszo pastw na wiecie, poza Niemcami, Szwecj i Japoni stosuje najbardziej szkodliw metod roztwarzania zwan sulfatacj, podczas ktrej kawaki drewna gotuje si w siarczanie alkalicznym.Nastpniemiazg bieli si chlorem. Na og potrzeba 5 do 6 etapw by uzyska ?nien biel?. Na 1 etapie zwykle stosuje si czysty, gazowy chlor, ktry wchodzc w reakcje z fenolem z ligniny zawartej w drewnie wytwarza dioksyny: raktwrcze, nie podlegajce rozkadowi trucizny.
Po co bieli si mas na podpaski? eby da nam zudzenie czystoci i sterylnoci. Bielenie chlorem jest najtaszym sposobem (ozonowanie droszym) ale bardzo szkodliwym dla rodowiska. Jednorazwkinie s sterylne, gdy to obniyoby ich chonno. Ale w naszej cywilizacji wierzymy e biae = czyste. I tak, by stworzy iluzj czystoci i higieny wytwarza si olbrzymie iloci toksycznych ciekw i odpadw!

 zwiń
Dioksyny
Najgroniejsze z tych substancji to dioksyny ? zwizki chemiczne o silnie rakotwrczym dziaaniu, ktre osabiaj ukad odpornociowy. Dioksyny nie rozkadaj si.
 rozwiń

Dioksyny s to rakotwrcze, silnie toksyczne zwizki chemiczne, bdce efektem ubocznym procesu bielenia papieru chlorem. ?Naukowcy nie byli w stanie okreli minimalnego poziomu, poniej ktrego nie obserwuje si szkodliwych efektw dziaania tych zwizkw. Nawet ladowe iloci dioksyn powodoway nowotwory i uszkodzenia podw u zwierzt laboratoryjnych." Dioksyny powoduj uszkodzenia podw a take osabiaj system odpornociowy. Ju w maju 1988 roku wiatowa Organizacja Zdrowia WHO stwierdzia niebezpieczne iloci dioksyn w mleku matek karmicych. Najprawdopodobniej dioksyny s odpowiedzialne za powszechne wystpowanie alergii wrd dzieci i fal bezpodnoci u kobiet w krajach zachodu.wicej o dioksynach

 zwiń