Zdrowie intymne kobiet

Wywiad z ginekologiem-onkologiem dr n. med. Barbar Kozakiewicz

Natalia Miuska: Czy wspczesne kobiety s zdrowe? Czy chorujemy wicej, czy mniej ni 10, 20, 30 lat temu?
Dr Barbara Kozakiewicz: Niestety, jeli chodzi o zdrowie intymne kobiet, to chorujemy dzisiaj czciej. Wrd problemw ginekologicznych dominuj nawracajce infekcje, wysuszenie sromu, reakcje alergiczne bon luzowych. A w intymnych okolicach, o ktrych rozmawiamy, wanie bon luzowych jest najwicej dlatego niewaciwa ich pielgnacja sprzyja tym nawracajcym stanom.
Dlaczego tak si dzieje?
Myl, e winny jest pewien powszechny sposb dbania o higien intymn, pewien styl ycia. Jest kilka takich czynnikw, ktre osabiaj luzwki sromu i czciowo pochwy.
Pierwsza przyczyna problemw zdrowotnych ? nawyki higieniczne. Myjemy si wic musimy w tym celu uy myda. Myjc krocze take stosujemy myda w kostkach lub pynne w formie elu. ele s wspaniale reklamowane, zachcaj aby je kupowa. A ktra kobieta nie chce adnie pachnie i uchodzi za zadban?

I zwyke mydo moe mie taki fatalny wpyw na nasze zdrowie?

Tak, stosujc myda, obojtnie jakie: biae, dziecinne, zagraniczne itp. zmieniamy odczyn, kwasowo czyli PH bon luzowych krocza. Pozbawiamy je odczynu kwanego, fizjologicznego a sprawiamy, e PH wzrasta stajc si zasadowe. I takie zasadowe PH jest ?rajem? dla namnaania si wszelkich drobnoustrojw. Myda czy to w formie staej, kostki, czy w formie pynnej dodatkowo maj dodawane substancje barwice jak i zapachowe. To nastpne rodki chemiczne, ktre oddziaywuj na luzwki.To jest kolejny problem. Jak nie zastosowa elu intymnego, ktry ?przywraca zapach wiosny i lekko lotu motyla? i czyni podobne cuda? A tak reklamuje si rne rodki higieniczne, ktre uatwiaj ycie ale ze zdrowiem nie musz mie wiele wsplnego. Producentom tych intymnych ?cudw? chodzi o wzrost sprzeday produktu. Leczy bdziemy my ginekolodzy. Problemem zdrowotnym kobiet s wystpujce i wci nawracajce dolegliwoci zwizane z uywaniem produktw do higieny, ktre ?pkaj? od niezidentyfikowanych substancji chemicznych.
Nie mniej wanym jest sposb ubierania si kobiet. Coraz czciej nosimy spodnie, ktre czsto s bardzo obcise. Bielizna ze sztucznych wkien itd. Noszenie spdnic zapewnia swobodniejszy dostp powietrza. Spodnie obciskajc krocze sprawiaj, e szybciej rozwijaj si drobnoustroje chorobotwrcze w okolicy gdzie jest ciepo, wilgotno i brak przewiewu.
I chyba najwaniejszy w mojej ocenie czynnik to zamiowanie do noszenia podpasek bez wzgldu na to czy wystpuje miesiczka czy jej nie ma. Obecnie, kobiety w kadym wieku nosz jednorazowe podpaski i wkadki higieniczne. Cieniutk, malutk, adnie pachnc, pasujc kolorem do majteczek, gadk i w motylki, kwiatki lub gwiazdki. Oszczdzaj bielizn? Utosamiaj si ze zgrabn, reklamujc dziewczyn z okadki kolorowej gazetki? A w kocu nosz bo inne te nosz.
Czsto, szczeglnie podczas upaw badajc kobiety widz lady po wkadce w formie krwawych, bolcych odciskw na kroczu. Szczeglnie szkodliwe i odparzajce s podpaski gumowane o perforowanej powierzchni. Dlatego czsto zalecam tym osobom, aby stare lniana mocno sprane, czsto przeznaczone do wyrzucenia, przecierado lub wysuony rcznik baweniany, pociy na szmatki i kady t szmatk na podpasce, chronic ciao przed wpywem tej caej chemii zawartej w podpaskach.
Co jest takiego w jednorazwkach, e zaleca Pani kobietom tak izolacj?
Nie znam ich skadu, gdy producenci o nim nie informuj. Ale na podstawie mojego 30 letniego dowiadczenia klinicznego stwierdzam ? jednorazowe podpaski podraniaj, wysuszaj okolic krocza zarwno sromu jak i okolic odbytu.
Podejrzewam, e szkodz chemiczne pochaniacze wilgoci, ktrymi nasczone s jednorazwki, substancje zapachowe i farby kolorowych nadrukw. Take bielenie chlorem, w celu uzyskania biaego koloru, tych ?rodkw higienicznych?, na pewno nasila negatywne reakcje ze strony skry i bon luzowych.
I co si dzieje z wagin, naraon na stay kontakt z tak podpask?
Substancje z podpaski reaguj z bon luzow. Ta luzwka si broni, dochodzi do przekrwienia i zaczerwienienia. Trudno odpowiedzie jakie biochemiczne procesy zachodz, ale wiem jak wyglda klinicznie srom u zdrowej kobiety i tej naraonej na dziaanie substancji chemicznych. Najkrcej mona powiedzie, e rozpoczyna si od przekrwienia i rozpulchnienia bon luzowych. Jest to pocztek infekcji, bo na tak zmienion i bezbronn luzwk oddziaywuje kada bakteria lub grzyb. Infekcja rozpoczyna si od grzybicy, to biae serowate upawy a potem docza si bakteria i upawy zmieniaj si przypominajc ropny katar. Wydzielina jest piekca, zielonkawa czasem podbarwiona krwi. .
W tej sytuacji znw kobiety sigaj po podpaski. Wkadki znw nasilaj dolegliwoci podraniajc i nasilajc chorob. I powstaje bdne koo. Takich przewlekych zapale nie sposb wyleczy skutecznie bez zmiany nawykw higienicznych. Jeli takie stany zapalne sromu i pochwy nawracaj permanentnie to mog doprowadzi do trwaych zmiany luzwki sromu i okolicy odbytu. Okolica najbardziej naraona na chemiczne oddziaywanie podpasek to okolica pokryta bon luzow, ktra jest tak samo wraliwa na substancje chemiczne jak spojwki oczu. Traci swe wasnoci.
Jakie niebezpieczne zmiany Pani obserwuje?
Dochodzi do wysuszania luzwek sromu, pochwy i okolicy odbytu nawet u kobiet modych, gdzie jeszcze jest pena gra hormonalna. Krocze kobiety silnie reagujcej na kontakty z substancjami chemicznymi jest wysuszone, blade, czasem z drobnymi pkniciami, bolesne przy badaniu ale take i przy wspyciu. Czsto przypomina krocze kobiet znacznie, znacznie starszych.
Bona luzowa ze swej natury powinna by wilgotna, rowa pokryta warstewk luzu. Pozbawienie jej tych cech naraa na infekcje i wysychanie. A ten stan sprzyja rozwojowi zmian, ktre mog w przyszoci prowadzi do rozwoju nowotworu.
Czy takie nowotwory s czste?

Osobicie uwaam, e rak sromu, bo tak nazywa si ta choroba, w przyszoci bdzie duym problemem onkologicznym. Kiedy by to nowotwr kobiet sidmej i smej dekady ycia. Dzi na t chorob leczymy coraz modsze kobiety. Sprawozdawczo epidemiologiczna w peni tego zjawiska jeszcze nie odzwierciedla. Natomiast t tendencj widz w swojej praktyce lekarskiej i jestem ni przeraona.
Co powoduje raka sromu?
Jak w wielu chorobach nowotworowych jednoznacznie nie sposb wskaza przyczyn tej choroby nowotworowej. Ale nawyki higieniczne z pewnoci wpywaj na ca kaskad zmian, ktre w efekcie kocowym prowadz do tej strasznej choroby.
Codzienne uywanie myde, eli, podpasek, bardzo wczesne rozpoczynanie wspycia pciowego i stosowanie lateksowych prezerwatyw, obcise i stale noszone spodnie to czynniki, ktre wpywaj negatywnie na zdrowie kobiet
Nawyki higieniczne to jak w rzadko ktrym nowotworze udowodniony czynnik sprzyjajcy powstawaniu raka sromu. Ju w wiktoriaskiej Anglii zauwaono, ze tkaczki pracujce w fabrykach produkujcych tkaniny z azbestem i wykorzystujce skrawki tej tkaniny podczas miesiczki masowo choroway na raka sromu.
Jak si leczy raka sromu ?
Rak sromu jest nowotworem, ktrego trzeba leczy bardzo radykalnie. Chirurgicznie usuwany jest srom wraz z wzami chonnymi. Ale przy istnieniu tzw. negatywnych czynnikw rokowniczych, to znaczy jeli istnieje prawdopodobiestwo rozsiewu choroby, kobiety te musz by leczone dalej i t metod jest radioterapia poczona z chemioterapi.
Czylileczenie to bardzo powana operacja, o powanych konsekwencjach.
Konsekwencje s o tyle tragiczne, e stopie okaleczenia tych kobiet jest ogromny. A towarzyszy mu jeszcze bl, cierpienie, wstyd a czasem i obd. Rak sromu jest chorob o duej nawrotowoci. W radykalnym leczeniu wykorzystuje si poza chirurgicznym wyciciem zmiany uzupeniajce napromienianie. Leczenia promieniami niestety nie mona powtrzy, dlatego przy nawrocie choroby wykorzystujemy chirurgi, ktrej moliwoci take s ograniczone. Leczenie tych kobiet jest trudne dla lekarza onkologa a take dla pacjentek.
Jak zatem moemy przeciwdziaa rakowi waginy?
Zmieni nawyki higieniczne dzi, ju, teraz. Po pierwsze zrezygnowa z mycia si mydami czy to w formie kostek czy to w formie pynu-elu. Do codziennej higieny uywa wycznie wody zakwaszonej. Roztwory zakwaszone to: 3% roztwr wody kwasem octowym, z octem, ktry wszyscy mamy w swojej kuchni lub z kwasem mlekowym, jest w aptece. A nawet dodanie soku z powki cytryny na ok. 2 l. wody ju zmienia korzystnie jej PH. A nie zajmie duo czasu zabieganej dzisiejszej kobiecie.
Po drugie nie uywa lub chocia ograniczy codzienne stosowanie podpasek i wkadek jednorazowych. Szczeglnie tych bielonych chlorem oraz pokrytych foli i zawierajcych superabsorbenty o nieznanym skadzie.
Jeli nie podpaski, to moe tampony?
Przykro mi, ale jestem ich przeciwniczk do szpiku koci. Oczywicie od czasu ujawnienia syndromu szoku toksycznego, kiedy opisano pierwsze przypadki miertelne wielu kobiet w USA, wiemy ju, e utrudnienie odpywu krwi i reakcja ciaa z substancjami chemicznymi zawartymi w tamponach moe doprowadzi do zapalenia splotw ylnych miednicy maej, co moe prowadzi do mierci kobiety.
Udowodniono, e zgony nastpoway wskutek stosowania tamponw dopochwowych podczas miesiczki. Procesy prawne tamtego okresu sprawiy, e jedyn regulacj jest obowizek umieszczania na opakowaniu informacji dla uytkowniczek o szkodliwoci produktu. Taka informacja jest umieszczana na kadym opakowaniu tamponw, ale chyba najmniejszym rozmiarem czcionki. Std mao ktra kobieta j zauwaa. Informacja tam znajdujca si to instrukcja, w stylu zgo si do lekarza, gdy wystpi wysoka gorczka i ble dou brzucha.Przy czym trzeba wiedzie, e kobiety, u ktrych rozwinie si zesp szoku toksycznego mog nie zdy si zgosi do lekarza ze wzgldu na bardzo szybki przebieg choroby no i jej miertelny fina.
N: Badania do ktrych udao mi si dotrze mwi o negatywnych efektach uywania tamponw ? przesuszenie pochwy, inkorporacja wkien z tamponu w ciank pochwy, mikro i makroowrzodzenia. Te badania wskazuj, e przyczyn jest uywanie sztucznych wkien, sztucznej baweny do produkcji tamponw. Tampony nie s te zwykle sterylizowane, bo to obniyoby ich chonno. S za to dodatkowo nasczane rodkami zwikszajcymi chonno. Jednak czsto si mwi, e tampon chonie, wic nie bdzie emitowa adnych szkodliwych substancji oddziaywujcych na bon luzow pochwy.
To totalna bzdura. Jeli zachodzi reakcja ? a musi zachodzi, to substancje toksyczne z tamponu s emitowane do pochwy, ktra pokryta jest luzwk. A wic bardziej delikatn ni skra powok. Jej kontakt z substancjami chemicznymi jest natychmiastowy i moliwy do zauwaenie ?goym? okiem. luzwka staje si sucha, widoczne s otarcia i pknicia. Pod wpywem dotyku krwawi. Zgadn, ktra kobieta uywa tamponw to adna sztuka. Zwaszcza, e jest to grupa pa, ktra szuka pomocy u lekarza ze wzgldu na bolesne i niesadysfakcjonujce stosunki pciowe, nawracajce bl, pieczenie i upawy.
Bardzo istotnym jest fakt, e nie sposb pozna skadu tamponw, absorbentw umieszczonych w podpaskach ani te sposobw dezynfekcji tych powszechnie zwanych ?higienicznych? wyrobw. Brak jest jakichkolwiek uregulowa w stosowaniu substancji chemicznych przy produkcji podpasek i tamponw. Substancje te zwikszaj wchanialno podpasek do tego stopnia, e jak pokazuje reklama telewizyjna, w cienk podpask mona wla konewk atramentu.
Jak zatem mdrze dba o siebie?
Jak ju mwiam ? zmieni nawyki zwizane z higien intymn. Jestem jak najbardziej za postpem i uatwieniem ycia kobiecie. Ale nie mona promowa postpu pomijajc aspektw zdrowotnych. A pod tym wzgldem jest tragicznie, wany jest zysk firm a nie zdrowie kobiet. Ja yj z tego, e pomagam kobietom szukajcym pomocy u ginekologa. Ale przeraajcym jest fakt, e dominujc grup dzisiaj stanowi kobiety-ofiary rodkw higienicznych. rodkw nasczonych substancjami chemicznymi, o ktrych nic nie wiemy bo stanowi one tajemnic firmy. Nie informuje si nas jak dezynfekowane s te produkty ?pro zdrowotne?, czym nascza si prezerwatywy i papiery toaletowe itd. itd.
Pomys i trud w stworzenie podpasek, ktre nie rani ciaa kobiety jest wprost wspaniay. Dzi zdylimy si ju nauczy co zuyte wyrzuci a tu nagle ? stop! Kada pani musi powrci do dawnych metod uywania podpasek, ktre wymagaj prania i dbania o ich czysto. Ale jake to niska cena za cen bycia zdrow, bez widu pieczenia i wiecznych upaww.
Od momentu, gdy dowiedziaam si o moliwoci kupienia, w naszym kraju, podpasek, ktre wykonane s w 100% z naturalnych skadnikw polecam je swoim pacjentkom. Wierz, e rozpropagowanie takiego rodzaju produktw zachci najpierw te panie z problemami a potem i te, ktre chc tych problemw unikn, do stosowania nie uczulajcych podpasek, takich jak podpaski Naya. Mam nadziej e Polki przekonaj si do uywania takich naprawd zdrowych produktw.
Dzikuj za rozmow.
 

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci.