5 Przemian dla naszego zdrowia

Wywiad z Katarzyn Jaszczyk-Grsk, mioniczk oraz nauczycielk Kuchni 5 Przemian i medycyny chiskiej.

Natalia: To, co zawsze podobao mi si w chiskiej tradycji to upodobanie do sowa Przemiana. Mamy I-Cing, starochisk wyroczni, ktra nazywa si Ksiga Przemian i Kuchni 5 Przemian. Zdaje si, e Chiczycy od dawna dostrzegali cykliczno ycia na ziemi i starali si te zmiany ledzi?

Kasia: Tak, Chiczycy obserwowali bacznie to, co dzieje si w naturze i dostrzegli istniejce w niej cykle, a take to e wszystko jest w nieustannym procesie zmiany, mwi si wrcz, e jedyn sta jest zmienna. Wedug Tradycyjnej Medycyny Chiskiej czowiek jest czci natury, ycie w zgodzie z jej prawami jest jednym z podstawowych warunkw zachowania zdrowia. Powinno si to wyraa miedzy innymi we wspdziaaniu z rnymi cyklami, jakie wystpuj w naturze na przykad z cyklami pr roku czy fazami ksiyca.

Na czym w takim razie polega rola lekarza? Ma uczy ludzi wsppracy z tymi rytmami?

TMC (Tradycyjna Medycyna Chiska) jest medycyna profilaktyczn. Rola lekarza powinna sprowadza si w gwnej mierze do roli edukacyjnej, do uwiadamiania pacjenta, jaki styl ycia i odywiania najbardziej wspiera jego zdrowie. Jednym z elementw tej edukacji jest zalecanie ycia w zgodzie z porami roku, rytmem dobowym, a w przypadku kobiet rwnie z cyklem miesicznym.

Dlaczego zaja si medycyn chisk?

Odkryam TMC poszukujc alternatywnych sposobw leczenia alergii, do czego skonia mnie bezradnoc medycyny zachodniej wobec tej choroby i mizerne skutki wieloletniego ? leczenia? i odczula. Po tym jak wiele lat byam zdana na czste wizyty u lekarzy i zaywanie lekw spodobaa mi si perspektywa bycia niezalenym i wzicia sprawy w swoje rce. 8 lat temu jesieni zmieniam diet, a poniewa efekty jeli chodzi o alergi widziaam ju wiosn, zaczam zgbia t wiedz i robi to do dzi i myl, e tak ju zostanie...

Zwykle w tekstach o chiskiej medycynie pojawiaj si takie terminy jak Yin i Yang, energia Qi. Mogaby je wyjani?

TMC wywodzi si z filozofii taoistycznej, w ktrej prawo Yin i Yang jest podstawow teori wyjaniajc wszystkie zjawiska zachodzce we wszechwiecie i przez analogie w organimie czowieka.

Mwi ona o dwch jakociach, energiach, ktre s z jednej strony przeciwstawne, a z drugiej uzupeniaj si i istnienie jednej warunkuje istnienie tej drugiej. Najistotniejszy w tej teorii jest nieustajcy proces przemiany Yin w Yang i Yang w Yin. Zrozumienie tej teorii jest trudne dla naszych zachodnich umysw przyzwyczajonych do sztywnych definicji. W chiskiej filozofii mylimy przez analogie, nie ma sztywnych definicji, dlatego nie mona tak ? po zachodniemu? zdefiniowa Yin i Yang, co jest Yang w odniesieniu do czego, np.: w dietetyce ktr si zajmuj ? warzywa s Yin, a miso jest Yang, wic marchew jest Yin w stosunku do misa, ale w obrbie warzyw jest Yang w porwnaniu np. z pomidorem.

Pytaa te o Qi. Chodzi o energi yciow i jest to bardzo wany czynnik rnicy medycyn i dietetyk chisk od zachodniej. Energia, czyli Qi jest obecna w naszym ciele i przepywa w kanaach energetycznych zwanych meridianami zgodnie z dobowym rytmem. Kady narzd w naszym ciele ma swj meridian. Swobodny, niezakcony przepyw energii w ciele zapewnia rwnowag, a tym samym zdrowie. W duej mierze wanie ycie w zgodzie z rytmami obecnymi w naturze pozwala zachowa rwnowag energetyczn w ciele.

A skd nazwa kuchnia 5 Przemian? Co to za tajemnicze przemiany i na czym polegaj?

Pi Przemian jest drug wan teori opisujc procesy zachodzce we wszechwiecie. Obserwujc natur Chiczycy wyrnili w niej pi jakoci zw. Przemianami. Dobrze obrazuj je pory roku: wiosna, lato, babie lato, jesie, zima czy te etapy ycia: dziecistwo, modo, doroso, dojrzao i staro. W kadej z tych faz tak jak w kadej z pr roku korzystny jest inny styl ycia i odywiania. Kuchnia Piciu Przemian jest najbardziej kojarzona z dodawaniem skadnikw potrawy w okrelonej kolejnoci. Takie rozumienie tej teorii jest uproszczeniem, gdy w kuchni Piciu Przemian rwnie wane jest to, jakich skadnikw i przypraw uyjemy oraz w jaki sposb je przygotujemy. Do tego potrzebna jest wiedza o waciwociach energetycznych produktw i ich dziaaniu termicznym. Poza tym rne produkty i rne sposoby ich przygotowania s korzystne w poszczeglnych porach roku. Istotny jest rwnie rytm dobowy ? np.: nie bd nam suyy potrawy ugotowane nawet we waciwej kolejnoci, jeli bdziemy je jedli zbyt pno. Idc dalej mona dostosowa diet do potrzeb naszego organizmu.

Piciu Przemianom s przyporzdkowane take narzdy naszego ciaa, a gotowanie wg kolejnoci przemian suy temu, eby wszystkie narzdy byy dobrze odywione, te, ktre tego potrzebuj zostay szczeglnie wzmocnione, a potrawa staa si atwiej strawna i przyswajalna.

Co to podejcie daje kobietom?

Znajc waciwoci produktw i dziaanie rznych technik przygotowywania posikw mona je wykorzysta np.: dostosowujc diet przed i po miesiczce tak, aby zapobiega objawom przedmiesiczkowym, nie zakca jej przebiegu i wzmocni organizm po jej zakoczeniu. Bardzo skutecznie mona wesprze odpowiedni diet wzmacniajc kobiet po porodzie. Z kolei u kobiet dojrzaych odpowiedni sposb odywiania zapobiega objawom menopauzy.

A jaka, zdaniem chiskiej medycyny, jest rola miesiczki?

Miesiczka jest rwnie wyrazem cyklu, jakiemu podlega ciao kobiety. Tak jak ksiyc przybywa i ubywa, a morze ma przypywy i odpywy tak w ciele kobiety macica wypenia si co miesic krwi i gdy nie dochodzi do poczcia krew jest usuwana, a na jej miejsce organizm wytwarza now krew.

Ta wymiana krwi daje organizmowi kobiety jednoczenie dodatkow droge oczyszczania ? wraz z krwi organizm moe usun to, co zbdne. Zdaniem medycyny chiskiej przed rozpoczciem miesiczki caa energia organizmu jest skierowana na zgromadzenie krwi w macicy i usunicie jej wraz z tym, co zbdne. Std odczuwalny spadek energii przed i w trakcie miesiczki. Respektowanie tego spadku energii i pozwolenie sobie na odpoczynek oraz ograniczenie aktywnoci w tym czasie jest bardzo wane dla zdrowia kobiety. Take prawidowa dieta przed i w trakcie miesiczki wspomaga organizm i nie obcia go dodatkow prac.

Czy czego powinnymy unika w trakcie lub przed miesiczk?

Bardzo wanym aspektem wspdziaania z cyklem jest uwiadomienie sobie, e w czasie miesiczki osabiona jest nasza energia ochronna i jestemy bardziej naraone na wpyw czynnikw zewntrznych. Dlatego istotna jest ochrona ciaa przed zimnem i wilgoci ? unikanie pywania, zimnych kpieli, naraenia stp na zmarznicie, w miar moliwoci nie mycie gowy w czasie miesiczki lub zachowanie szczeglnej ostronoci.

Ochrona przed zimnem i wilgoci jest szczeglnie wana w okresie dojrzewania, aby zapobiec pniejszym bolesnym miesiczkom. Ignorowanie tego faktu moe bowiem powodowa wniknicie zimna do meridianu wtroby i skutkowa bardzo silnymi blami w podbrzuszu, torbielami jajnikw i wyduajcymi si cyklami.

Jakie s oglne zasady diety, ktra zapewni nam zdrowie?

Mwic najoglniej dieta, ktra sprzyja zdrowiu to:

- przewaga gotowanego, najlepiej domowego jedzenia bez sztucznych dodatkw

- korzystanie z krajowych produktw sezonowych

- jedzenie zgodnie z zasad ? niadanie jedz jak krl, obiadem podziel si z przyjacielem, a kolacje oddaj wrogowi?

- jedzenie bez popiechu, w miej atmosferze i z przyjemnoci

Dziekuj za rozmow!

Katarzyna Jaszczyk-Grska ? od 7 lat studiuje medycyn chisk. Zacza od kursu dietetyki i wprowadzenia jej na codzie do swojejkuchni. Od 6 lat uczy si medycyny chiskiej u nauczycieli Avicenna Institut. Skoczya 4letni kurs TMC (tradycyjnej medycyny chiskiej)prowadzony przez Matthiasa Hunecke i kontynuuje nauk na 4letnim kursie "Diagnostyki rnicowej" prowadzonym przez Claude'a Diolos. Poza tym wzia udzia w kilkudniowych kursach, miedzy innymi Ginekologia w TMC - C. Diolosa i Cztery filary organizmu - kurs o zioach chiskich.Od 2007 roku prowadzi warsztaty gotowania pod hasem " Skorzystaj z energii poywienia". Chtnie dzieli sie swoj wiedz z osobami, ktre lubi gotowa i sprawia im to rado; chc zadba o siebie i swoich bliskich i s otwarte na zmiany swoich nawykw ywieniowych.

Wkrtce druga rozmowa z Kasi o tym, jak wedug TMC zapobiegac i radzi sobie z zaburzeniami cyklu miesiczkowego.

 

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci.