Dieta dobra dla cyklu ? druga rozmowa z Kasi Jaszczyk-Grsk.

Tym razem chciaabym, ebymy porozmawiay o tym, jak medycyna chiska widzi cykl kobiety i jakie konkretne rady daje nam, aby nasz cykl by przyjemny i regularny. Zacznijmy moe od tego, jak staroytni Chiczycy widzieli ciao i fizjologi kobiety.

Fizjologia kobiety w Tradycyjnej Medycynie Chiskiej jest cile zwizana z Krwi i z Wtrob. Wedug taoistycznych podstaw medycyny chiskiej wszystkie zjawiska zachodzce w naturze, a zatem i w organizmie czowieka mona wyjani przy pomocy teorii Yin i Yang. Teoria ta wyjania wszystkie wystpujce we wszechwiecie i w ciele czowieka zjawiska poprzez dwie z jednej strony przeciwstawne, a z drugiej uzupeniajce si jakoci, siy, ktre znajduj si w nieustannym procesie przemiany. Yin przechodzi w Yang, a Yang w Yin. Yang nie moe istnie bez Yin, a Yin bez Yang. Aspekt Yin jest zwizany z materi, substancj, a Yang z energi. Kobiety przynale bardziej do Yin, a mczyni do Yang. Krew take naley do aspektu Yin ciaa ? jest zatem szczeglnie zwizana z kobiecoci. Dodatkowo jej comiesiczna utrata sprawia, e odbudowa i prawidowa ilo krwi jest bardzo istotna w fizjologii kobiet.

Z kolei bardzo wana rola Wtroby w fizjologii kobiet wynika z jej dwch gwnych funkcji wedug medycyny chiskiej: przechowywania Krwi i zapewnienia swobodnego przepywu Qi (energii) w organizmie. W medycynie chiskiej narzdy s postrzegane szerzej ni w zachodniej medycynie. Tak wic wtroba to znany nam z anatomii narzd, ale take jego meridian, czyli kana energetyczny i funkcje jakie spenia w organizmie.

Dlaczego tak wany jest swobodny przepyw energii Qi w ciele? I jaki ma to zwizek z miesiczk?

W cyklu miesiczkowym mona wyrni 4 fazy i powinny by one brane pod uwag w leczeniu kobiety wedug medycyny chiskiej. Faza pierwsza to faza krwawienia miesiczkowego, podczas ktrej najistotniejszy jest swobodny wypyw krwi. Faza 2 rozpoczyna si 7-go dnia od rozpoczcia miesiczki i wwczas najistotniejsza jest odbudowa krwi. Owulacja to czas przeksztacenia Yin w Yang, czyli w 3 fazie najwaniejsze jest wzmacnianie energii Yang. Mwimy o ogrzaniu Yang, bo aspekt Yang w ciele jest zwizany z ciepem. Natomiast faza 4-przed miesiczk- to czas, w ktrym krew musi zosta wysana przez energi Qi do macicy i wwczas najistotniejsza jest prawidowa praca wtroby czyli zapewnienie swobodnego przepywu Qi i krwi, aby miesiczka moga rozpocz si w odpowiednim czasie i bez nieprzyjemnych objaww.

Te 4 fazy warto uwzgldni w prawidowej diecie, aby wspomc organizm. Najistotniejsze jest, aby nie zakca swobodnego przepywu Qi przed miesiczk, swobodnego wypywu krwi w jej trakcie i zadba o odywienie krwi po miesiczce.

Co to oznacza? W jaki sposb moemy wspomaga przepyw energii przed miesiczk? jak moemy zakca swobodny wypyw Krwi w trakcie menstruacji?

Przed miesiczk i w czasie jej trwania szczeglnie korzystne jest jedzenie gotowanych potraw z warzyw i zb penoziarnistych neutralnych termicznie (termiczne waciwoci produktw mona odnale w tabelach doczanych do ksiek o Kuchni Piciu Przemian lub w tabeli produktw na mojej stronie internetowej. Dodatkowo naley uwzgldni fakt, e rne sposoby przygotowywania posikw take wpywaj na ich termik, najbardziej zrwnowaone, czyli neutralne jest gotowanie w maej iloci wody lub wody i tuszczu).

Przed miesiczk i w czasie jej trwania dobrze jest ograniczy:

potrawy surowe i ochadzajce, takie jak zimna woda, soki, lody, surowe owoce, a szczeglnie owoce tropikalne, saaty.

potrawy pikantne ? s bardzo ogrzewajce

smak kwany ? bo wzmaga zastj Qi (owoce cytrusowe i inne kwane, jogurty, ocet, marynaty, kiszona kapusta, kwane zupy jak pomidorowa, ogrkowa, urek, kapuniak)

uywki: kawa, czarna i zielona herbata, alkohol;

sodycze

Wiem, e czsto kobiety maj przed miesiczk lub w trakcie ch na kawaek czekolady. Czy to znaczy, e brakuje nam magnezu, czy jakich innych skadnikw? Mwisz o ograniczeniu ? czy to znaczy, e moemy sobie pozwoli co jaki czas na produkt z powyszej listy?

Tu jest mowa o zaleceniach tu przed i w trakcie miesiczki. Oczywicie dla niektrych s to zalecenia na co dzie. Zaley od pacjentki.

A co w przypadku dodatkowych objaww przed miesiczk, takich jak napicie w ciele, podenerwowanie, bolesno piersi?

W przypadku napicia przedmiesiczkowego poza prawidow diet tydzie przed miesiczk mona pi napar przygotowany z 3 zi:

krwawnik, jasnota biaa, nagietek ? po 1 yeczce kadego z zi na szklank

lub pojedyncze zioa: nagietek, krwawnik, melisa.

Wiem, e wietny jest te arcydzigiel, ktry rozkurcza minie i reguluje krwawienie. A jak po miesiczce moemy zadba o nasz krew?

Po zakoczeniu miesiczki korzystne jest zadbanie o odywienie krwi. Su temu nastpujce produkty: daktyle, rodzynki, Gou Qi Zi (suszone owoce liczi), sezam szczeglnie czarny, wszystkie warzywa o smaku sodkim wzmacniajce ledzion ? marchew, ziemniaki, dynia, koper woski, buraki, bardzo wana jest kapusta i buliony warzywne albo rosoy z kurczaka dugo gotowane, jajka, szpinak.

Poza tym wymienione produkty bd suyy kobietom, ktre obserwuj u siebie takie objawy jak: dua wraliwo oczu na wiato, sucho oczu, amliwe i rozdwajajce si paznokcie, cienkie i amliwe wosy, blada twarz i usta, czste skurcze mini, skpe miesiczki i nieregularne ? raz si opniaj, a innym razem pojawiaj si za wczenie. S to objawy zwizane z niedoborem Krwi.

Skd, zdaniem medycyny chiskiej, bior si zaburzenia cyklu?

Qi i Krew Wtroby s wzajemnie zalene od siebie ? jeli mamy za mao energii yciowej, to nie moe ona prawidowo porusza krwi, aby przygotowa miesiczk. Gdy Qi ulegnie zastojowi (zablokowaniu) przed miesiczk spowoduje to zesp dolegliwoci przedmiesiczkowych oraz opniajce si miesiczki.

Chciaabym podkreli, e w medycynie chiskiej zawsze stawiamy indywidualn diagnoz i w oparciu o ni zalecamy leczenie. Mwic oglnie mona poda podstawowe mechanizmy powstawania zaburze miesiczkowych:

- niedobr krwi (miesiczki skpe, cykl skrcony lub wyduony)

- gorco krwi (miesiczki s wwczas bardzo obfite, a cykle krtsze)

- niedobr Qi ? wwczas Qi nie moe utrzyma krwi w naczyniach, miesiczki bd obfite, a pomidzy nimi moe wystpowa plamienie

- zastj Qi ? w tym przypadku wystpi objawy przedmiesiczkowe jak rozpieranie w piersiach, dyskomfort w klatce piersiowej, rozdranienie, wzdychanie, miesiczki mog by nieregularne a ich obfito zmienna

- wyzibienie? cykl bdzie wyduony lub wrcz brak miesiczek, miesiczka skpa i bolesna, krew ciemna, bl brzucha, ktry agodnieje pod wpywem ciepego okadu

Jak moemy tym zaburzeniom zaradzi?

Tak jak powiedziaam w poprzednim pytaniu trzeba postawi indywidualna diagnoz, jeli chcemy mwi o leczeniu. Inne bd zalecenia dla kobiety, ktrej dolegliwoci wi si z zimnem, a zupenie inne dla tej, ktrej objawy sa zwizane np.: z gorcem krwi.

To, co mog poleci oglnie dla kadej kobiety to dziaania profilaktyczne:

- waciwa dieta

- oszczdzanie si przed i w trakcie miesiczki

- znalezienie sfery ycia, ktra pozwala nam na wyraenie siebie, swojej kreatywnoci ? jest to tym waniejsze, jeli tkwimy we frustrujcej pracy lub zwizku. Dbanie o rozwj wasnej kreatywnoci wspiera wtrob w jej podstawowej funkcji ? zapewnienia swobodnego przepywu Qi. Rwnie z tego powodu bardzo zalecany dla kobiet jest taniec, w ktrym porusza si biodrami i ktry wzmacnia i reguluje przepyw energii.

Z tego wynikaoby, e aby nasz cykl by regularny, a ciao szczliwe potrzebujemy realizowa nasz twrczy potencja, potrzebujemy dziaa, ale te znajdowa regularnie czas na odpoczynek i regeneracj. W wielu rdzennych kulturach przechowao si przekonanie, e kobiety powinny twrczo dziaa w czasie peni ? kiedy maj owulacj a odpoczywa i zarazem czerpa inspiracje do dziaania podczas miesiczki wanie. To chyba podobna idea, prawda?

W zasadzie tak.. Kobieta, ktra potrafi si troch wycofa z aktywnoci na czas miesiczki czerpie w tym czasie inspiracj do dziaania w czasie po niej a do owulacji.

Kolejna wana kwestia to praca nad uzdrowieniem swoich relacji w zwizku, z rodzin. Jak wspomniaam na pocztku kobieta jest bardziej zwizana z aspektem Yin i bardzo wane s dla niej relacje w rodzinie. Poczucie niespenienia w relacjach z najbliszymi jest przyczyn frustracji, ktra prdzej czy pniej przejawi si w problemach z miesiczk.

To bardzo ciekawe, co mwisz o emocjach. Na podstawie mojej pracy z kobietami mog powiedzie, e jedn z gwnych przyczyn zaburze miesiczkowych, w szczeglnoci bolesnych i opniajcych si miesiczek s zablokowane emocje. Czsto wynikajce z przykrych dowiadcze zwizanych z pierwsz miesiczk, ale nie tylko.

Tak, emocje mog by takim samym czynnikiem chorobotwrczym jak czynniki zewntrzne. W medycynie chiskiej mwimy o 7 emocjach, s nimi: gniew, strach, przeraenie, nadmierne rozmylanie, smutek, melancholia i rado. Kada z nich ma wpyw na krenie Qi. Jeli towarzyszy nam przez duszy czas to na pewno spowoduje zaburzenia w przepywie Qi, a to w konsekwencji wpynie na krenie krwi. A wic na tym tle jak najbardziej mog pojawi si zaburzenia miesiczkowania jak np.: zablokowanie miesiczki, jej opnienie, bardzo obfite krwawienie, nasilone objawy napicia przed miesiczk itd.

Na koniec dobra wiadomo i jak najbardziej w zasigu wasnych moliwoci kadej z nas. Rado jest t emocj, ktra utrzymuje Qi w harmonii i pozwala jej swobodnie kry. Jeli zapanowanie nad pozostaymi dysharmoniami wydaje nam si nie takie atwe do wyeliminowania to dbajmy o zrwnowaenie ich przez to, aby w naszym yciu obecna bya rado. Uczmy cieszy si yciem!

To bardzo przyjemne zalecenie. Dzikuj za rozmow.

 
Tytu:

Nick:

Tre:

Tekst z obrazka:

CAPTCHA

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci. 
Nick lub email:

Tre: