Najstarsze kalendarze to kalendarze ksiycowe. Pierwsi ludzie, zebrani wok plemiennych ognisk, obserwowali wyrany rytm ksiyca, jego znikanie i ronicie, by ich najwaniejsz lamp na nocnym niebie. Kto znalaz si kiedy w lesie noc wie, e faza ksiyca to wana sprawa. W peni mona wdrowa bez problemu, jest ?jasno jak w dzie?. W nw jest tak ciemno, ze czsto nie wida wasnej rki. Dlatego, gdy ksiyc znika, pierwsi ludzie czekali na jego powrt, ktry witowali jak boskie narodziny. Moment odrodzenia wiata zaznaczali na cianach jaski tworzc pierwsze kalendarze. Ta wiedza jest do powszechnie znana. Ale czy wiedzielicie, e pierwsze kalendarze byy oparte rwnie na rytmie kobiecego ciaa? e nasze pikne, mdre, kobiece ciao reaguje na ksiycowe wiato jak ocean - przypywami i odpywami yciowej energii? Antropologowie badajcy kultury rdzenne w rnych miejscach wiata obserwowali niezwyke zjawisko. Co miesic, podczas nowiu kobiety z tych spoecznoci spotykay si razem z okazji swojej miesiczki, odprawiay ceremonie, taczyy, ucztoway. Wszystko wskazywao na to, e kobiety z tych kultur miesiczkuj w tym samym czasie! Ale jak to jest moliwe? Okazao si, e kobiety nie tylko synchronizuj si ze sob nawzajem. Nasze ciaa potrafi wej rwnie w rytm ksiyca!
Niestety, dla kobiet wspczesnych, ktre mieszkaj w miastach, ten pierwotny rodzaj synchronii wydaje si by bezpowrotnie stracony. Dlaczego?

nayaSynchronia z ksiycem
By ?zapa? wsplny rytm z ksiycem trzeba, po prostu, go widzie, wystawi ciao na dziaanie ksiycowych promieni. Gdy ksiyc jest w gwnym rdem wiata wtedy atwo o taki kontakt.
Wspczenie przeprowadzane i kilkukrotnie powtarzane badania naukowe dowiody, e nawietlanie noc ciaa kobiety rdem wiata o mocy i nateniu zblionym do wiata ksiyca w peni wywouje owulacj! Dziki bliskiemu zwizkowi z ksiycem kobiety zachowyway wsplny rytm. Miesiczkoway razem w nw, bo owulacj miay podczas peni. ?Babki mwiy nam, modym kobietom - jeli zgubisz swj rytm, id, sied w wietle ksiyca w peni, a on przywrci ci rytm? - relacjonowaa w 1990 roku moda kobieta z plemienia Yurok.
Wsplne miesiczkowanie dawao kobietom wielk si ? ludzie wielu rdzennych kultur otaczali miesiczn krew szacunkiem, uwaali, e ma wielk moc. Ksiyc umiera, a w tym czasie z cia kobiet pyna krew. Wraz z ni powracao ksiycowe wiato, nowe ycie. Kobiety ? miesiczkujc razem ? wsplnie kumuloway i wyraay t moc. W wielu kulturach spotykay si wtedy, wyczay z codziennego ycia. Spotykay si, odprawiay rytuay i ceremonie dla pomylnoci caej spoecznoci, ucztoway i taczyy. Tak wsplnot kobiet mamy - i do dosownie - zapisana w naszej Krwi.

Ksiycowa Kobieta
Wspczenie, mimo e zatraciymy pierwotn synchroni, nasz zwizek z ksiycem nadal pozostaje mocny. Kada poona powie wam, e najwicej dzieci rodzi si w penie ksiyca. Cykl kobiet, ktre mieszkaj na wsi, bardziej czy si z ksiycowym, a ich miesiczki s czsto mniej bolesne. Przede wszystkim jednak, cykl kadej kobiety, czy mieszka na wsi, czy w miecie, jest tosamy z rytmem ksiyca.
W czym nasz, kobiecy rytm podobny jest do ksiycowego? Ma tak samo wyrane fazy. Ksiyc - z naszej ziemskiej perspektywy - ronie, osiga peni, by zmale, znikn, rozpuci si w ciemnoci. Potem, jak mwi Afrykanki z plemienia Temne -o, patrzcie, dzidziu jest znw na niebie - rodzi si na nowo, by zacz kolejny cykl. Tak samo w naszym ciele ronie jajo, by dojrze i albo zamieni si w dziecko - albo obumrze. Macica co miesic przygotowuje si na nowe ycie - i co miesic zuszcza swoj wewntrzna skr, by przygotowa si na nowe. W kobiecym cyklu - tak jak w ksiycowym, mamy dwa wyrane punkty kulminacyjne: owulacj, ktra odpowiada peni i miesiczk - nasz may, wewntrzny nw.
I tak, jak ksiycowy rytm obejmuje ca Ziemi, okrywajc j wiatem bd pograjc w ciemnoci, tak samo nasz, kobiecy cykl obejmuje cae nasze ciao i psyche. Jest to wiedza cakiem zapomniana, ale niesamowicie ciekawa. Jak przebiega mj cykl? Jak mog z nim wsppracowa? Jakie dary, skarby ma mi do zaoferowania? Te i wiele innych pyta zadajemy sobie razem z kobietami na warsztatach - spotkaniach Czerwonego Namiotu.

Urodzinowy Konkurs

A ty, jak dowiadczasz swojego cyklu? Jaki jest twj zwizek z ksiycem? Napisz o tym, krtko bd duej, podziel si swoimi obserwacjami, odkryciami, dowiadczeniem. Moe przydarzya ci si jaka zabawna historia z ksiycem w roli gwnej? Udao ci si wyregulowa cykl dziki pracy z ciaem, zioom, albo przysni ci si jaki ciekawy sen o ksiycu?
Na teksty czekamy do 1 stycznia 2015. Wybrane teksty opublikujemy na miesiaczka.com, a pord wszystkich uczestniczek konkursu wylosujemy 3 kalendarze ksiycowe i jeden zestaw podpasek Naya.

Ksiycowy kalendarz
Marzy mi si te kalendarz, ktry uatwiby ledzenie wasnego cyklu i obserwowanie jak zbiega si z fazami ksiyca. Marzenie si spenio, kiedy Kalina Giecz, jedna z uczestniczek Czerwonego Namiotu, zainspirowana naszymi spotkaniami, przysaa mi projekt takiego kalendarza! Moesz zobaczy go tutaj. Projekt opiera si na koncentrycznych krgach. Zewntrzna obrcz reprezentuje bardziej zewntrzny aspekt naszego ycia, gdzie moemy zaznaczy wane spotkania, wydarzenia itd, a wewntrzna obrcz bardziej ukryty poziom, gdzie moemy zaznaczy np. przebieg naszego cyklu czy zmiany samopoczucia, emocji, uywajc prostych symboli czy kolorw. Kalendarz mona wygra w konkursie z okazji 6 urodzin Naya.
 

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci.